Aanmelden Seizoens BBQ

Aanmelding Seizoens BBQ

Graag één keer aanmelden per familie. Heeft u meerdere kinderen die bij verschillende speltakken zitten, dan vragen wij u vriendelijk om maar één keer aan te melden. De kosten voor de BBQ bedragen €5,- per persoon. Betaling voor de BBQ gaat via de eigen leiding van de speltak(ken) waar uw zoon/dochten bij zit.

(Graag aanvinken bij welke speltak(ken) uw kind(eren) zitten)

Bedankt voor het aanmelden!