Uitschrijfformulier Jeugdleden

Uitschrijfformulier Jeugdleden

Opzegging kan alleen door het lid (als deze 18 jaar of ouder is) of de wettelijke vertegenwoordiger. U dient het lidmaatschap van uw zoon of dochter uiterlijk voor einde van de maand op te zeggen. Wordt het lidmaatschap later opgezegd dan bent u over de eerstvolgende maand de normale contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap ontslaat u niet van verplichtingen met betrekking tot betaling van de contributie van de lopende en/of voorgaande maanden. De opzegging is pas geldig als u per mail of schriftelijk een reactie heeft teruggekregen van de ledenadministratie van Scouting St. Hubertus, let er dus op dat u bevestiging krijgt.


Super bedankt dat je lid bent geweest van onze Scoutingvereniging en dat je de moeite hebt genomen je via dit formulier uit te schrijven.

Onze Ledenadministratie gaat aan de slag om jouw uit te schrijven bij Scouting Nederland.

Zodra dit gebeurd is, ontvang je hiervan een bevestiging.